دست نوشته ها

0 384

بازاریابی عصبی، راهی برای درک رفتار مصرف‌ کننده


همان‌طور که روانشناسی و زیست‌شناسی، دو همسایه دیوار به دیوار هستند، برای رفتار مصرف‌کننده و بازاریابی نیز چنین رابطه‌ای متصور است. یعنی تحول در یکی، دیگری را باید تحت تاثیر قرار دهد. برخلاف «زیست‌باوری»، در «رفتارگرایی» با کمی اغراق می‌توان گفت که هر کسی می‌تواند هر چه بخواهد را به دست آورد. اما سوال بی‌پاسخ این است که آیا رفتار، نگرش‌ها را شکل می‌دهد یا نگرش‌های افراد سبب بروز رفتاری می‌شود؟ علم «عصب‌شناسی» از پیوند میان رشته‌های مختلفی پدید آمده است.

بازاریابی عصبی آمیزهای از تکنیکها برای ثبت واکنشهای عصبی در مغز و دیگر اندام بدن به منظور کسب بینش و اطلاعاتی ژرفتر و مستدلتر به نسبت روشهای تحقیقات سنتی است که به مدد آن میتوان به مطالعه اهمیت یک برند، برند آگاهی، ترجیحات برند و همچنین پردازش اطلاعات و مطالعه تصمیمگیری پرداخت، چرا که ارمغان بازاریابی عصبی فراهم آوردن امکان سنجش فرآیندهای ناخودآگاه است. بازاریابی عصبی پژوهش مبنایی رفتار مصرف‌کننده با استفاده از ابزار علمی مدرن و دقیق به‌ویژه ابزار پزشکی است.

رفتار، وسیله‌ای برای رسیدن به هدف

رفتار مصرف‌کننده فعالیت‌های ذهنی، احساسی و فیزیکی‌ای را که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و خواسته‌هایشان به کار می‌گیرند شامل می‌شود. رفتار مصرف‌کننده برای رفع نیازها و خواسته‌های اوست. رفتار وسیله‌ای است برای رسیدن به هدف و هدف مصرف‌کننده نشات گرفته از نیازها و خواسته‌های اوست.

به عبارتی، رفتار مصرف‌کننده دربرگیرنده فعالیت‌های زیادی است. تمامی مصرف‌کنندگان دارای تفاوت‌هایی از لحاظ افکار، احساس، تصمیم و... با یکدیگر هستند. بازاریابان باید به فعالیت‌های مصرف‌کنندگان توجه کنند، برخی از فعالیت‌های مصرف‌کنندگان عبارتند از: دیدن تبلیغات، تصمیم خرید، تصمیم‌گیری در مورد چگونگی پرداخت هزینه‌ها (نقد، نسیه) و...

با این وجود، نظام پیچیده عصبی در انسان، پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر محرك‌ها، موجبات كشف و ادراك محیط را فراهم می‌سازد. از نظر رفتارگرایان، موضوع ادراك، رفتار ادراكی یا پاسخی است كه همواره به دنبال اثر محرك داخلی یا خارجی از موجود زنده سر می‌زند. معمولا آدمی فقط به محرك‌های انتخابی پاسخ می‌دهد و از میان همه تحریكات حسی وارد شده، دسته مخصوصی از آنها را جدا كرده و به‌گونه‌ای خاص به آنها پاسخ می‌دهد.

ماهیت پاسخ او در بسیاری از موارد به زمینه‌ای بستگی دارد كه محرك در آن ادراك می‌شود. موضوع احساس و ادراك شامل بحث و بررسی خصوصیات روانی، یادگیری‌ها، تجربه‌ها و انگیزه‌های فرد در موقعیت‌های اجتماعی و برداشت او می‌شود. باید توجه کرد كه انتقال اثر محرك از گیرنده حسی به سیستم اعصاب مغزی كه احساس نامیده می‌شود، ارزش شناختی ندارد و به‌گونه‌ای منفعل حاصل می‌شود و اساسی صددرصد فیزیولوژیك دارد.

از دیدگاه روانشناختی، احساس را نمی‌توان به‌عنوان پدیده‌ای اصلی و اولیه، تنها در ارتباط با یك راه عصبی منتهی به مركز اعصاب در نظر گرفت. احساس را نمی‌توان با رفتار همانند دانست ولی می‌توان اثرهای آن را در رفتار مشاهده كرد.

قسمت‌های مختلف طرز فکر

درباره یك پدیده، نوع نگرش یا طرز فكر افراد، تعیین‌كننده نوع رفتار آنهاست. طرز فكر دارای سه جزء فكری شناختی، احساسی و رفتاری است.

جزء فكری شناختی؛ این جزء به آگاهی و دانش پاسخ‌دهنده از یك عامل یا پدیده اطلاق می‌شود كه گاهی به آن جزء اعتقاد (عقاید) نیز گفته می‌شود.

جزء احساسی؛ این جزء به علاقه و احساسات (اعم از دوست داشتن، نفرت داشتن و...) فرد پاسخ‌دهنده نسبت به عامل یا پدیده گفته می‌شود. این احساسات از ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ها و هنجارهای اجتماعی ناشی شده است.

جزء رفتاری، به دو قصد خرید پاسخ‌دهنده و رفتار واقعی خریدار اطلاق می‌شود. قصد خرید، تمایل پاسخ‌دهنده به خرید است قبل از اینكه تصمیم قطعی گرفته باشد. در نتیجه مفید بودن تصویربرداری عصبی در جنبه‌های بازاریابی به سه هدف اصلی بستگی دارد: اول اینکه بازاریابی عصبی نسبت به سایر روش‌های دیگر توانایی فاش کردن اطلاعات مخفی را دارد.

دوم، موجب ارائه سودهای کارآمد در مقایسه با سایر روش‌های دیگر می‌شود و سوم، توانایی ارائه اطلاعات اولیه در مورد طراحی محصول را دارد. در این راستا استفاده از دانش بازاریابی عصبی و به‌کارگیری ابزارهای آن می‌تواند به بازاریابان به منظور تولید محصولات و خدماتی که به بهترین نحو با ترجیحات مصرف‌کنندگان مطابقت داشته باشد، کمک شایانی بکند.

مشاور برند و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندرانرفتار، وسیله‌ای برای رسیدن به هدف

 

 

0 نظر در مورد مطلب “ بازاریابی عصبی، راهی برای درک رفتار مصرف‌ کننده ”