دست نوشته ها

0 376
0   
0   

بازاریابی عصبی – قسمت پنجم

حقیقت این است که در یک اقتصاد مدرن استفاده از روش‌های کارآمد در تحقیقات بازار امری طبیعی است و همواره در به‌کارگیری روش‌های مختلف کاستی‌هایی اساسی وجو
0 249
0   
0   

بازاریابی عصبی (قسمت دوم) آشنایی با ابزارها

بازاریابی عصبی آمیزه‎ای از تکنیک‎ها برای ثبت واکنش‎های عصبی در مغز و دیگر اندام بدن به منظور کسب بینش و اطلاعاتی ژرف‎تر و مستدل‎تر به نسبت روش‎های تحق
0 255
1   
0   

بازاریابی عصبی - قسمت اول

هدف اصلی بازاریابی با وجود بسیاری از باورهای رایج در مورد ماهیت آن، کمک به افراد برای انتخاب یک محصول است. به همین منظور بازاریابان تلاش می‌کنند در فر