دست نوشته ها

0 364
3   
0   

بازاریابی هورمونی: از ایده تا عمل (بخش سوم)

هورمون ماده‌ای است شیمیایی که از غدد درون تراوا یا غدد مترشح داخلی به درون جریان خون ترشح و به وسیله خون به اعضا یا بافت‌های دیگر بدن حمل می‌شود که...
0 374
4   
0   

بازاریابی هورمونی: از ایده تا عمل (بخش دوم)

از آن جایی که تبلیغات باعث تغییراتی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان و اثربخش بودن آن باعث تاثیرگذاری روی مغز و فعل و انفعالات مغز موجب ترشح هورمون ...
0 379
2   
0   

بازاریابی هورمونی: از ایده تا عمل

در دنیای رقابتی امروز، هدف بازاریابان درک این نکته است که مصرف‌کنندگان چگونه در فرآیند خرید، تصمیم‌گیری و رفتار می‌کنند. با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان
0 384
3   
0   

بازاریابی عصبی، راهی برای درک رفتار مصرف‌ کننده

همان‌طور که روانشناسی و زیست‌شناسی، دو همسایه دیوار به دیوار هستند، برای رفتار مصرف‌کننده و بازاریابی نیز چنین رابطه‌ای متصور است..