مقالات

209

مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف كنندگان در اروپا

تقاضاي مصرف كنندگان مسلمان و غيرمسلمان براي بازار حلال در اروپا همچون ساير نقاط جهان، به شدت در حال رشد است. بنابراين در اين تحقيق موادغذايي حلال به ع
207

مشتری گرایی کارکنان: تبیین نقش فضای کاری اخلاقی و تناسب فرد - سازمان

امروزه با پیچیده‌تر شدن روزافزون سازمان‌ها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی در محیط‌های کاری، توجه مدیران و رهبران به ایجاد و حفظ فضای کاری
208

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو)

زنجیره تأمین سبز به دلیل بهره مندی از مزایای استراتژی کاهش هزینه ها و نوآوری در تولید محصولات(استراتژی تمایز) ازاستراتژی های موفق در کسب مزیت رقابتی د
209

تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی

با توجه به افزایش ضرورت نگاه به تولیدات ملی، پژوهش حاضر به بررسی اثر عوامل مربوط به برند (آگاهی­برند، تصویر برند، کیفیت ادراک­ شده از برند) بر قصد خری
203

شناسايي انگيزه هاي انتقال پيام تبليغاتي در بازاريابي ويروسي (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

عليرغم محبوبيت روزافزون بازاريابي ويروسي، عوامل موثر بر موفقيت آن هنوز بطور کامل شناخته شده نيستند. اين تحقيق با هدف شناسايي انگيزه هاي انتقال پيام در