رزومه من

 

پيشينه تحصيلي : 

 مقطع

رشته

سال فارغ التحصيلي

محل تحصيل

رتبه در آزمون ورودي

کارشناسي

مديريت بازرگاني

82

دانشگاه مازندران

-

کارشناسي ارشد

مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين‌الملل)

84 (رتبه اول)

دانشگاه تربيت ‌مدرس

7

دکتري

مديريت بازاريابي بين‌الملل

88

دانشگاه تربيت ‌مدرس

1

 

تقديرنامه‌ها :

• احراز رتبه اول فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني- دانشگاه تربيت مدرس- سال 1384.  

• احراز رتبه اول آزمون ورودي دكتري بازاريابي بين الملل دانشگاه تربيت مدرس- سال 1384.  

• انتخاب به عنوان عضو هیات علمی نمونه دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، در سال تحصیلی 90-91.  

• انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر سال 1394، دانشکده علوم اقتصادی و اداری،‌دانشگاه مازندران،‌ 1394.

پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری:

» بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، گرايش مديريت بازاريابي بين الملل، دانشگاه تربيت مدرس استاد راهنما: دکتر سيد حميد خداداد حسيني ، استاد مشاور: دکتر اسدالله كردنائيج ، استاد ناظر : دكتر علي رضاييان و دكتر شعبان الهي، 1384.

» طراحي الگوي سرآمدي بازاريابي در صنايع توليدي با رويكرد ترکيبي، پايان نامه دكتري مديريت، گرايش بازاريابي بين الملل دانشگاه تربيت مدرس، استاد راهنما: دکتر سيد حميد خداداد حسيني، اساتيد مشاور: دکتر عادل آذرو دکتر پرويز احمدي ، اساتید ناظر: دکتر اصغر مشبکی، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر طهمورث حسنقلی پور و دکتر محمود محمدیان، 1388 .

 


دکتر
دانشگاه تربيت مدرس
1384-1388
بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک
دانش یار دانشکده علوم اقتصادی و اداری و دکترای مدیریت بازاریابی بین‌الملل
هیات علمی
معاون دانشکده علوم اقتصادی و اداری و دکترای مدیریت بازاریابی بین‌الملل
بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الکترونیک
دانشگاه تربيت مدرس، 1384
طراحي الگوي سرآمدي بازاريابي در صنايع توليدي با رویکرد ترکیبی
دانشگاه تربيت مدرس، 1388
عضو هیات علمی گروه مديريت بازرگاني،دانشکده اقتصاد و علوم اداري، دانشگاه مازندران.

مقالات علمی- ترويجی:

۱. «بررسی تاثیر ارزش جمع­گرایی، اعتماد، کیفیت و ریسک ادراک شده در قصد مصرف­کننده به خرید محصولات ارگانیک (مطالعه موردی: مصرف­کنندگان محصولات ارگانیک استان هرمزگان». مولفین مشترک: ایمان قاسمی همدانی و سمیرا حبیب نژاد لوجندی، فصلنامه علمی- ترویجی فرهنگی هرمزگان، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۹۵، صص ۱-۱۷.

مقالات علمی- پژوهشی:

1.   بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك”، مولفین مشترک: دکتر سيد حميد خداداد حسيني و دكتر اسدالله كردنائيج، مدرس علوم انسانی- پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره سیزدهم، شماره دوم(پیاپی 61)، 1388.

2.   "مفهوم پردازی سرآمدی بازاریابی در شرکت­های تولیدی با رویکرد کیفی"، مولفین مشترک: دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر عادل آذر و دکتر پرویز احمدی، چشم‌انداز مديريت؛ شماره 31 ، 1388، صص 69 ـ.53.

3.   "طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی در صنایع تولیدی با رویکرد ترکیبی"، مولفین مشترک: دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر عادل آذر و دکتر پرویز احمدی، فصلنامه مدرس علوم انسانی- پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره پانزدهم، شماره اول، 1390، صص201-221.

4.   "بررسی تاثیر گرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه مازندران"، مولفین مشترک: دکتر محمود یحیی زاده فر و ایوب رمضانی، نشریه مدیریت اجرایی، شماره 4، 1391، صص 157- 176.

5.   "بررسی رابطه بین مهارت‌های فروش و عملکرد کارکنان فروش: نقش میانجی رضایت شغلی"، مولفین مشترک: دکتر مهرداد مدهوشی و کیوان حاتمی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1391، شماره 12، پیاپی 45، صص 149- 169.

6.   "بررسی ویژگی­های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت"، مولفین مشترک:  دکتر مهرداد مدهوشی، سعید رضایی و ایوب رمضانی، نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، 1392، صص37- 48.

7.   "دسته­بندی ریسک­های بین­المللی موثر بر انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی: صنعت خودرو ایران"، مولفین مشترک: دکتر وحید ناصحی فر و فرشته غلامی، پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره 2، شماره 2، 1392.

8.   "بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی: مورد مطالعه  دانشگاه مازندران"، مولفین مشترک: دکتر محمود یحیی زاده فر و ایوب رمضانی، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال پنجم، شماره دوم، 1392.

9.   "عشق به برند: مطالعه تجربی مصرف­کنندگان ایرانی"، مولف مشترک: زهرا نبی زاده، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 16، 1392، صص 95- 112.

10. "بررسی نقش نگرش به گواهی برند حلال در خلق ارزش ویژه برند"، مولف مشترک: امیرحسین نوری پور، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، شماره 2، 1392، صص 127- 149.

11. "بررسی تاثيرعملکرد بازاريابی بر عملکرد مالی بانک پارسيان"، مولفین مشترک: سهیل عسکری و منصوره علیقلی، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان، شماره 3، 1392، صص 107- 118.

12. "اندازه­گیری تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید مواد غذایی حلال در بازارهای کلیدی اروپا"، مولفین مشترک: امیرحسین نوری پور و فاطمه شریعتی، پژوهشنامه مدیریت بازاریابی، 1392، صص 33- 48. 

13. "مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف­کنندگان در اروپا"، مولف مشترک: امیرحسین نوری پور، 1393، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 12، 1393، صص 73- 92.

14. "مقاله مشتری­گرایی کارکنان: تبیین نقش فضای کاری اخلاقی و تناسب فرد و سازمان"، مولفین مشترک: ندا طهماسبی روشن و فرشته خلیلی پالندی، فصلنامه علمی- پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، شماره 4، 1393، صص 61- 73.

15. "بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه­گرایی (مورد مطالعه شرکت­های اقماری و وابسته به ایران خودرو)"، مولفین مشترک: دکتر حمید خداداد حسینی، علیرضا مسیبی و جلال خرم، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 12، 1393، صص 37- 64. 

16. "سنجش تجربی هم­افزایی در بازاریابی"، مولفین مشترک: دکتر محسن علیزاده ثانی و ندا طهماسبی روشن، مجله علمی- پژوهشی تححقیقات بازاریابی نوین، شماره 4، 1393، صص 105- 124.  

17. "تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی"، مولفین مشترک: امیرحسین نوری پور و فاطمه شریعتی، مجله مدیریت برند دانشگاه الزهرا، شماره 1، 1393، صص 127- 156.

18. " مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار"، مولفین مشترک: فرشته خلیلی پالندی، دکتر فرزام فرزان و دکتر رزیتا فتحی، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 24، 1394، صص 27- 43.

19. "شناسایی انگیزه­های انتقال پیام تبلیغاتی در بازاریابی ویروسی (مورد مطالعه دانشگاه مازندران)"،‌ مولفین مشترک: سعید رضایی،‌ فصلنامه علمی- پژوهشی راهبردهای بازرگانی،‌ شماره 3، 1393، صص 83-92.

20. "بررسی تاثیر تاکتیک­های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران"، مولفین مشترک: سهیل نجات و امیر اکبری، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 16، بهار 1394، صص 129- 148.

21. "الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP"، مولفین مشترک: دکتر محمدرضا طبیبی و نسیم صید احمدی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،‌ شماره 17،‌ 1394،‌ صص37- 52.

22. "تحلیل رفتار شکایتی مشتریان هتل­ها و تاثیر ویژگی­های شخصیتی(مطالعه موردی هتل­های شهرستان ساری)"، مولفین مشترک: دکتر شهاب الدین شمس و محمد دلدار، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره 14، پاییز 1394، صص 112- 130.

23. "بازاریابی فعالیت­های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیت در جوانان"، مولفین مشترک: دکتر فرزام فرزان، دکتر رزیتا فتحی، ندا طهماسبی روشن و فرشته خلیلی پالندی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اجتماعی- روان­شناختی زنان، شماره 4، 1394، صص 153-  180.

24. "تاثیر آگهی­های خدمات عمومی بر قصد کمک مالی: تببین نقش میانجی ترشح هورمون اکسی توسین"، مولفین مشترک: دکتر فرزام فرزان، دکتر رزیتا فتحی، فرشته خلیلی پالندی و ندا طهماسبی روشن، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، شماره 4، 1394، صص 176- 201.

25. " بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج)،‌مولفین مشترک: دکتر محسن علیزاده ثانی و فهیمه آملی دیوا، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره 17، 1395، صص 128- 145. 

26. "تاثیر هوش هیجانی بر عشق به برند با تبیین نقش میانجی اعتماد به برند، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و سعید سعیدی، فصلنامه علمی- پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 26، 1395، صص 139- 155.

27. "تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید(مورد مطالعه: ورزش جدید پینت بال)، مولفین مشترک: دکتر فرزام فرزان و سعیده عالم طلب پشتیری، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 8/2/1395.

28. "بخش بندی بازار بیمه عمر از طریق سیک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO)"، مولف مشترک: سهیل نجات، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 12/3/1395.

29. "نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران"، مولفین مشترک: سید رسول مرتضوی فر، دکتر فرزام فرزان و دکتر افشین فیاض موقر، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 14/4/1395.

30. "بررسی تاثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری"، مولفین مشرک: سهیل نجات، محمدرحیم اسفیدانی و محبوبه شاهی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 32، 1394، صص 111- 129.

31. "تبیین نقش عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری"، مولفین مشترک: سیده زینب ابراهیم زاده گنجی و ابوالحسن حسینی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 23/4/1395.

32. "تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش"، مولفین مشترک: دکتر مرتضی موقر و آتنا بلبل امیری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 15/4/1395.

33. "بررسی رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و احمد عباسی، نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 8/6/1395.

34. "تاثیر ارزیابی و نگرش به محصول بر تصویر برند کشور مبدا و تمایل به سفر"، مولفین مشترک: سهیل نجات و محبوبه شاهی، نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۹۵. 

35.  “The Power of Creative Advertising and Consumers' Perceived Risk”, co writer: Saeed Rezaiee, Journal of Promotion Management, 2013.

36.  “Evaluating the Persuasive and Memory Effects of Viral Advertising”, co-writer: Saeed Rezaiee, International Journal of Online Marketing (IJOM), 2013.

37.  ‘The Impact of Nature of Institute on Entrepreneurial Marketing: The Moderating Role of Organizational Structure”, co-writers: Mehran Rezvani and Morteza khazaei American journal of scientific research”, 2013.

38.  ‘A Review on the Effect of Corporate Governance on Investor Sentiment in Investment Decisions of Companies Listed on Tehran Stock Exchange;, co writers: Shahram Jafarnejad Ghomi and Mahmood Yahyazadefar, International Journal of Review in Life sciences, 2015, 5(6), 1087- 1096.

39.  ‘Investigation the Role of Effevtive Factors in Choosing the Color of Sport Shoes Among the Uiversity of Mazandarans Academics’, co writers: Seyed-Rasoul Mortazavi-Far, Farzam Farzan, Afshin Fayyaz Movaghar, The Caspian Sea Journal, 2016.

40.  “Positive Word of Mouth Marketing: Explaining the Roles of Value Congruity and Brand Love”, C0- Writer: Mahsa Rastgoo- Deylami, Journal of Competitiveness, 8(1), 19- 37, 2016.

 

مقالات کنفرانسی:

1.   "بررسی تاثیر پیوندهای رابطه­ای بر نگرش و قصد مشتریان به دریافت خدمات"، مولفین مشترک: دکتر محمد باقری و معصومه فتحی کناری، پذیرفته شده در بخش پوستری کنفرانس بین­المللی مدیریت، 1390.

2.   "بررسی تاثیر و الویت­بندی عوامل زیرساختی و فردی بر توسعه اعتماد در تجارت الکتروونیک"، مولف مشترک: حمید طاهری راویزی، اولین همایش تخصصی مدیریت بازاریابی و رویکردهای نوین در بازار، قائم شهر، دانشگاه پیام نور، اردیبهشت 1391.

3.   " مقایسه تاثیر عوامل فردی و زیرساختی اعتماد الکترونیک بر دو گروه زنان و مردان ایرانی "، مولف مشترک: حمید طاهری راویزی، همایش منطقه­ای مهندسی کامپیوتر دانش و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد واحد کاشمر، اردیبهشت 1391.

4.   "بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت ها در سطح بین المللی"، مولفین مشترک: دکتر محمدرضا طبیبی و مهرنوش صابری کهن، دومین کنفرانس ملی حسابداری، ‌مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، اردیبهشت، 1391.

5.   "تعالی بازاریابی از منظر اسلام"، مولفین مشترک: امیرحسین نوری پور و فاطمه شریعتی، همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، آبان ماه91.

6.   "اعتماد و عشق به برند ایرانی: زیربنای افزایش وفاداری به  تولیدات ملی"، مولفین مشترک: زهرا نبی زاده و فاطمه شیروانی، همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، سخنرانی و چاپ، آبان ماه 91.

7.   "بازاریابی کارآفرینانه؛ ماهیت و معنا"، مولفین مشترک: دکتر مهران رضوانی و مرتضی خزایی پول، همایش ملی کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران. آبان ماه 91.

8.   "مقدمه­ای بر فرایند بازاریابی کارآفرینانه"، مولفین مشترک: فرشته خلیلی پالندی و ندا طهماسبی روشن، همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران، اردیبهشت ماه 92.

9.   "نگرش اقتضایی به  بازاریابی کارآفرینانه"، مولفین مشترک: ندا طهماسبی روشن و فرشته خلیلی پالندی، همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران، اردیبهشت ماه 92.

10. "تبیین نقش سبک زندگی در رفتار مصرفی جامعه"، مولفین مشترک: فرشته خلیلی پالندی، ندا طهماسبی روشن، همایش ملی الگوی سبک زندگی اسلامی، دانشگاه مازندران، اردیبهشت ماه 92.

11. "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر رشد فروش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مولفین مشترک: دکتر محمود یحیی زاده فر و سمانه فتح علیان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 22و23/6/92 ، پذیرفته شده بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات. 

12. "بررسی تاثیر اعتمادسازی بین کارکنان شرکت بر افزایش فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مولفین مشترک: دکتر محمود یحیی زاده فر و سمانه فتح علیان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 22و23/6/92 ، پذیرفته شده بصورت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات.

13. "بررسی تاثیر بازارگرایی و یادگیری گرایی بر عملکرد برند: نقش میانجی نوآوری"،  مولف مشترک: سپیده معصومی، ارایه در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، 22 و 23 شهریورماه 1392.

14. " بررسی استراتژی صادرات مستقیم سیمان به کشور عراق"، مولفین مشترک: میلاد مرادی دیزگرانی و رادمان خورشیدیان، دومین همایش ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، اسفند 1392. 

15. "بررسی و تحلیل صادرات فرش دستبافت ایرانی به کشور قطر"، مولفین مشترک: علیرضا هادی منصورو سامان علیاری مولان، دومین کنفرانس ملی حسابداری، ‌مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، اسفند 1392. 

16. "بررسی رابطه تبلیغات و پیشبرد فروش با ارزش ویژه برند کارآفرینانه"، مولفین مشترک: فرشته خلیلی پالندی و ندا طهماسبی روشن، همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، 1393.

17. "تقلید خلاقانه: هویت برند رویکرد شرکت های کارآفرین به برندسازی"، مولفین مشترک: دکتر محسن علیزاده ثانی و بشری فقیه نصیری، همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، 1393.

18. "سینرژی بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط"، مولفین مشترک: دکتر محسن علیزاده ثانی و ندا طهماسبی روشن، همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، 1393.

19. "رشد در شرکت های کوچک و متوسط: مفاهیم، عوامل و محدودیت ها"، مولفین مشترک: دکتر محسن علیزاده ثانی و مریم فتحی کناری، همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، دانشگاه مازندران، اردیبهشت، 1393.

20. "بررسی رابطه بین میزان ترشح هورمون اکسی توسین با قصد و میزان کمک مالی به فعالیت های خیرخواهانه"، مولفین مشترک: دکتر فرزام فرزان، دکتر رزیتا فتحی و فرشته خلیلی پالندی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری، تهران، آبان 1393.

21. "نقش یادگیری تجربی در فرایند شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه"، مولفین مشترک: فروغ رودگرنژاد و کریم کیاکجوری، کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک، تهران، آبان 1393.

22. "بررسی نقش تجانس ارزش های مصرف کننده برند در ایجاد تعهد به برند: تبیین نقش میانجی تصویر برند"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و مهسا راستگو دیلمی، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، آبان 1393.

23. "بررسی ارتباط عناصر اعتماد و جذابیت بصری تارنما با تصمیم به خرید اینترنتی"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و هدی رضایی،‌ اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار،‌ تبریز، ‌آبان ماه 1393.

24. "بازاریابی سبز و توسعه پایدار"، مولفین مشترک: فروغ رودگرنژاد و کریم کیاکجوری، همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت و حسابداری، چالوس، آذر 1393.

25. " بررسی ابعاد شخصیت برند بر ارزش ویژه برند در صنعت تلفن همراه (نوکیا، سامسونگ)"، مولفین مشترک: بهاره نبی زاده و انسیه کاظمی، سمپوزیم بین المللی مدیریت، دی 1393.

26. "جایگاه تبلیغات احساسی در بازاریابی عصبی"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و زهرا ذبیحی، کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، تهران، اسفند 1393.

27. "تحلیل محیط کسب و کار در حوزه صنعت انرژی با استفاده از تکنیک SWOT و تجاری سازی انرژی خورشیدی به عنوان زمینه جدید برای توسعه پایدار"،‌ مولفین مشترک: حسن فلاحی،‌ جابر گت بابایی و امیر اکبری،‌ همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار،‌ دانشگاه مازندران،‌ بابلسر،‌ اردیبهشت ماه 1394.

28. "شناسایی و دسته بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران"،‌ مولفین مشترک: دکتر محمود یحیی زاده فر و طیبه حیدری آردی،‌ ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران،‌ دانشگاه مازندران،  ‌بابلسر، 18 و 19 مهرماه 1394.

29. "عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان"، مولفین مشترک: معصومه حسین زاده و دکتر ابوالحسن حسینی،‌ اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران،‌ 12 آبان ماه 1394.

30. "فضای کار اخلاقی و کارکنان فروش (مفاهیم، الگوه ها و پیشینه تجربی)،‌مولفین مشترک: آتنا بلبل امیری و دکتر مرتضی موقر،‌پنجمین کنفرانس ملی مدیریت اجرایی،‌دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت،‌ 26 و 27 آبان ماه 1394.

31. "شناسایی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک(مطالعه موردی آژانس­های گردشگری)"، مولفین مشترک: دکتر ابوالحسن حسینی و سیده زینب ابراهیم زاده گنجی، همایش ملی مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و توسعه پایدار، گروه پژوهشی مدیریت بازرگانی خردسالار، 21 آبان ماه 1394.